Dụng cụ lấy mẫu lớp (U.M.L)

 • Xuất xứ vỏ bình : Việt Nam
 • Dung tích theo yêu cầu: 500ml, 1 lít, 2 lít v.vv..
 • Chất liệu vỏ bình: SUS 304.
 • Ký hiệu khắc trên bình theo yêu cầu.
 • Chức năng: Được sử dụng để lấy mẫu dạng lõng như xăng dầu, dầu ăn v.vv.. Chuyên dụng trong lĩnh vực giám định.
 • Tăng kèm 25 mét dây tổng hợp.

 

Mô tả

 • Xuất xứ vỏ bình : Việt Nam
 • Dung tích theo yêu cầu: 500ml, 1 lít, 2 lít v.vv..
 • Chất liệu vỏ bình: SUS 304.
 • Ký hiệu khắc trên bình theo yêu cầu.
 • Chức năng: Được sử dụng để lấy mẫu dạng lõng như xăng dầu, dầu ăn v.vv.. Chuyên dụng trong lĩnh vực giám định.
 • Tăng kèm 25 mét dây tổng hợp.