Dụng cụ đo mớn nước chống sóng

Dụng cụ đo mớn nước chống sóng

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Dung tích: 2.000ml.
 • Chất liệu: SS304, Mica.
 • Ký hiệu khắc trên bình theo yêu cầu.
 • Chức năng: Được sử dụng để đo mớn nước chống sóng v.vv.. Chuyên dụng trong lĩnh vực giám định.
 • Tăng kèm 25 mét dây tổng hợp.

Mô tả

Dụng cụ đo mớn nước chống sóng

 • Xuất xứ: Việt Nam
 • Dung tích: 2.000ml.
 • Chất liệu: SS304, Mica.
 • Ký hiệu khắc trên bình theo yêu cầu.
 • Chức năng: Được sử dụng để đo mớn nước chống sóng v.vv.. Chuyên dụng trong lĩnh vực giám định.
 • Tăng kèm 25 mét dây tổng hợp.