Dây chì niêm phong

  • Đường kính: 1mm
  • Quy cách đóng gói: 01kg/ cuộn. 10 cuộn/ túi.
  • Cung cấp số lượng không giới hạn.
  • Sử dụng kèm với Niêm nhựa 2 ngạnh hoặc 4 ngạnh (Anchor seal).
  • Giá cả ưu đãi và miễn phí vận chuyển khi mua kèm Anchor seal.

Mô tả

DÂY CHÌ NIÊM PHONG

  • Đường kính: 1mm
  • Quy cách đóng gói: 01kg/ cuộn. 10 cuộn/ túi.
  • Cung cấp số lượng không giới hạn.
  • Sử dụng kèm với Niêm nhựa 2 ngạnh hoặc 4 ngạnh (Anchor seal).
  • Giá cả ưu đãi và miễn phí vận chuyển khi mua kèm Anchor seal.