Chai nhựa HDPE

Chai nhựa HDPE

Dùng để lưu mẫu xăng dầu, hóa chất.

Dung tích: 50ml,100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít.

Loại nắp: Nắp nhựa vặn có garanti.

 

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết.

Mô tả

Chai nhựa HDPE

Dùng để lưu mẫu xăng dầu, hóa chất.

Dung tích: 50ml,100ml, 250ml, 500ml, 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít.

Loại nắp: Nắp nhựa vặn có garanti.

 

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết.