Chai nhựa HDPE có chốt niêm phong (Seal)

Chai nhựa HDPE có chốt niêm phong (Seal)

Dùng để lưu mẫu xăng dầu, hóa chất.

Dung tích: 1.000ml.

Loại nắp: Nắp nhựa vặn có garanti.

 

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết.

Mô tả

Chai nhựa HDPE có chốt niêm phong (Seal)

Dùng để lưu mẫu xăng dầu, hóa chất.

Dung tích: 1.000ml.

Loại nắp: Nắp nhựa vặn có garanti.

 

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết.