Can thiếc tráng kẽm

Can thiếc tráng kẽm

Dùng để lưu mẫu xăng dầu, hóa chất không có gốc nước.

Dung tích: 300ml, 500ml, 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít , 10 lít, 20 lít.

Loại nắp:

 – Nắp nhựa đệm + Nắp thiếc vặn Φ35

 – Nắp kéo nhựa đỏ Φ35

Hình thức:

 – Can thiếc hình trụ tròn.

 – Can thiếc hình chữ nhật.

 

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết.

Mô tả

Can thiếc tráng kẽm

Dùng để lưu mẫu xăng dầu, hóa chất không có gốc nước.

Dung tích: 300ml, 500ml, 1 lít, 2 lít, 3 lít, 4 lít, 5 lít , 10 lít, 20 lít.

Loại nắp:

 – Nắp nhựa đệm + Nắp thiếc vặn Φ35

 – Nắp kéo nhựa đỏ Φ35

Hình thức:

 – Can thiếc hình trụ tròn.

 – Can thiếc hình chữ nhật.

 

Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để biết thêm chi tiết.